Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 1823-1826 / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970 . 184 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πολιτειογραφικά Θεσσαλονίκης, νομού και πόλης, στα μέσα της δεκαετίας του 1910 / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 101-129. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βιλαέτι Ιωαννίνων στα χρόνια απελευθερώσεώς του από τον οθωμανικό ζυγό 1910-1913: by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1995 . 44 σ. , Τόμος: "Μνημοσύνη", ΙΒ (1991-1993). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεμελίωση της βιομηχανικής αναπτύξεως στην Πελοπόννησο στα Καποδιστριακά Πανεπιστημιακά χρόνια by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακά: Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1995 . 52 σ. , Τόμος ΚΑ (1995), 209-258 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική πολιτική της φασιστικής Ιταλίας στα κατεχόμενα Επτάνησα, 1941-1943 / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1989 . 16 σ. , Τόμος: Ε' Διεθνές Πανιόνιου Συνέδριου. Τόμ. Β', σ. 313-328. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jean Kapodistrias et la Macédoine. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 33+(6)σ. , Τόμος 16 (1975) 70-102 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλληλογραφία του Γρ. Δικαίου, του Παπαφλέσσα, μετά του εκτελεστικού σώματος προς της μάχης εις το Μανιάκι. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1967 . 35 σ. , Τόμος 1 (1967) 139-173 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκο-Αλβανικού Φιλελληνισμού εράνισμα κατά την ελληνικήν εθνεγερσίαν. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1973 . 21 σ. , Τόμος "Λειμωναρίου" προσφοράς εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην, σ. 43-63 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κυπριακαί σελίδες της Ελληνικής Εθνεγερσίας. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Λευκωσία: χ.ε., 1973 . 30 σ. , Τόμος Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Γ΄-1 (1973) 197-226 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επτανησιακά σώματα και η δράσις των κατά τον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1973 . 27 σ. , Τόμος 4 (1972-73) 60-85 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τελευταία μάχη του Αγώνος της ελληνικής ανεξαρτησίας: by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 1975 . 26 σ. , Τόμος 5 (1974-75) 109-134 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατεδάφισις της Τριπόλεως υπό του Ιμπραήμ. by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1975 . 16 σ. , Τόμος 5 (1974-75) 60-72 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορική κριτική σύνοψις των εν Κρήτη διατρεξάντων (1821-1824) του Π.Νικολαΐδου, του Σμυρναίου by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος» εν Χανίοις, 1969 . 10 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Β διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου", σσ. 290-298 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεμελίωσις της ελευθέρας Τριπόλεως επί Ιωάννου Καποδιστρίου by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 7 σ. , Τόμος "Πρακτικά του Α' συνεδρίου Αρκαδικών σπουδών, σσ. 61-65 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le phelhellénisme Balkanique pendand la lutte pour lΊndépendance hellénique by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 34 σ. , Τόμος 19 (1978) 249-283 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πυρκαϊά της Θεσσαλονίκης, Αύγουστος 1917. Δύο ανέκδοτες εκθέσεις / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1990 . 49 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 2 (1990) 311-349 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και Βόσνιοι, μαχητές της ελληνικής ανεξαρτησίας (1821-1829) / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979 . 51 σ. , Δημοσιευμένο στο συμπόσιο: "Συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες", σ.101-151 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός πρωτο σοσιαλιστικός τύπος 1875-1912 / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1984 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό συνέδριο: Πρακτικά", σ. 69-92 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος επιστολή Νεοφύτου Βάμβα / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.13(1959) σ.431-436 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτικός βίος των Ελλήνων της Βιέννης κατά την τουρκοκρατίαν και τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 63 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.287-350 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha