Παροιμίες των Φαράσων by Λουκόπουλος, Δ. Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1951 . 220 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλονίτικη λατρεία: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλος, Στέφανος Ν., 1946 . 284 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1977 . 343 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πασχαλινά και της άνοιξης by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Φιλιππότης, 1980 . 174 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφική αποστολή στα Διαπόντια νησιά (Ερείκουσα-Μαθράκι-Οθωνοί) by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 445 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρακική λατρεία των αγιασμάτων: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 11 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 229-240 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παροιμιακός λόγος των Ηπειρωτών.(Στοιχεία από τη συλλογή Δημητρίου Σαλαμάγκα). by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1976 . 36 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφία-εθνογραφία: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Ιωάννινα: Θεμελής, Ευρ., 1968 . 18 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τρεις Ιεράρχες και ο λαϊκός βυζαντινός βίος: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Ιωάννινα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1967 . 16 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «Λαογραφία» στην έκθεση μακεδονικού βιβλίου στο Λουξεμβούργο (Μάϊος-Ιούνιος 1992) / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1993 . 22 σ. , Ανάτυπο από την "Λαογραφία", τ. (1990-93), σ. 85-103 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά εθνογραφικά αντικείμενα στο Musée de l'Homme του Παρισιού by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 16+(11) σ. , Τόμος Μélanges offerts à Octave et Melpo Merlier | Περιέχει προσωπική αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νίκ. Χ. Παπακώστα, "Ηπειρωτικά (Ιστορικά-Λαογραφικά-Κοινωνικά)", Τόμος Α: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1968 . 3 σ. , Τόμος ΚΑ (1968) 433-436 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
État actuel des études folkloriques en Gréce. by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1972 . 32 σ. , Τόμος "Actes du IIe congrés international des d’ Etudes du Sud-Est Européen", σ.551-582 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etat actuel des études folkloriques en Grece by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1970 . 29 σ. , Τόμος IIeme Congrés International des Etudes du Sud-Est Européen Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του λαού της νήσου Άνδρου / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 255 σ. , Άρθρο στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 26(1996) Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πιθανοί αρχικοί τύποι σε τρεις παροιμίες / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 76-87 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί θεοφυλαγμοί / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 94-106 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ελπινίκη Σταμούλη-Σαραντή (1882-1972) [Νεκρολογία] / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 3 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 508-510 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Α. Μέγας (1893-1976) [Νεκρολογία] / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 439-442 24x17 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργίαι και άγιοι τιμωροί / by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 50 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας", τ.20-21 (1969), 55-105 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha