Η Μικρά Ασία των Θεμάτων: by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1998 . 541 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετέφρασε ο Πούσκιν την Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου; / by Medvedief, Ι. Ρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 8 σ. , Ανάτυπο από "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.237-244 | Περίληψη στα γερμανικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Boeotia mechanographica Medioevalis / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, 1990 . 15 σ. , Τόμος: "Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών", ΣΤ' (1990), σ. 485-496. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία των σταυροφοριών του sir Steven Runciman και η ιστοριογραφική παράδοση της γαλλικής σχολής / by Λουγγής, Τηλέμαχος Κ. Publication: Αθήνα : Κοινωφελές Ίδρυμα Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Μυστρά, 2005 . 10 σ.: , Άρθρο από το "Η συμβολή του Hon sir Steven Runciman στην ανάδειξη του βυζαντινού πολιτισμού (Μυστράς, 27 & 28 Μαίου 2001) : πρακτικά διεθνούς συνεδρίου" στις σελίδες 73-82 24x17 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικοί σταθμοί της βυζαντινής αρχιτεκτονικής: (4ος-9ος αιώνες): by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Δ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 185-194. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ πρώιμη βυζαντινὴ ἱστοριογραφία καὶ τὸ λεγόμενο «μεγάλο χάσμα» / by Λουγγής, Τηλέμαχος Κ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [4] (1981) 49-85. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha