Γραμματικήν της ελληνικής γλώσσης: by Λογοθέτης, Γ. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1934 . 205 σ. , Τόμος Τεύχος Β. Διά την πέμτην, έκτην και εβδόμην τάξιν Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερά ιστορία ή Καινή Διαθήκη. Εκ της σειράς των διδακτικών βιβλίων διά την τετάρτην τάξιν. by Λογοθέτης, Γ. Publication: Σμύρνη: Βιβλιοπωλείο Δ. Βρετόπουλου, 1896 . 77 σ. , Τόμος τεύχος 2ο | Εγχειρίδειον της Ευαγγελικής Σχολής. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha