Αρχείον της κοινότητος ΄Υδρας 1778-1832 by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1921 . 7 τ. , Τόμος Α'-Β': 1778-1802. Τόμος Γ': 1807-1809. Τόμος Δ'-Ε': 1810-1817. Τόμος ΣΤ'-Ζ': 1818-1821. Τόμος Η': 1822. Τόμος Θ': 1823. Τόμος Ι': 1824. Τόμος ΙΑ': 1825. Τόμος ΙΒ': 1826. Τόμος ΙΓ-ΙΔ': 1827. Τόμος ΙΕ-ΙΣΤ': 1829-1854 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Αρχεία Λάζαρου και Γεωργίου Κουντουριώτου. 1821-1832. by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1920 . 10 τ. , Τόμος Α': 1821-1823. Εν Αθήναις, 1920. Τόμος Β': 1824. Εν Αθήναις, 1921. Τόμος Γ': 1824 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1922. Τόμος Δ': 1825 (Ιαν.-Ιούν.).Εν Αθήναις, 1926. Τόμος Ε': 1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1925. Τόμος ΣΤ': 1793, 1801, 1821-1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1966. Τόμος Ζ':1826. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Η':1827. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Θ':1827, 1828, 1829. Εν Αθήναις: ΕθνικόΤυπογραφείο,1967. Τόμος Ι':1829-1831. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1969. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha