Χρονογραφία. Κείμενο -Μετάφραση -Σχόλια by Εφραίμιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ακαδημία Αθηνών, 1984 . 2 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η έξοδος /   Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1980 . 5 τ.: , Τόμος Α: Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλιών της Μικρασίας. 1980, σ.πδ΄+367. Τόμος Β: Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και νότιας Μικρασίας. 1982, σ. μ+543. Τόμος Γ΄: Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου χώρου, 2013, σ. 693+(1) χάρτ. Τόμος Δ΄: Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο. Τόμος Ε΄: Μαρτυρίες από τον Δυτικό παράλιο Πόντο και την Παφλαγονία, 2016, σ. 675+ 1 χάρτ. 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα. by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975 . 309 σ.: , Τόμος Αρχείο του Πόντου. Παράρτημα; 7 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ephraem aenii historia chronica by Εφραίμ Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1990 . lx+457 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γ. Σκληρός και μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1995 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ιστορικά", 23 (Δεκ.1995) 351-368. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διορθωτικά εις το χρονικόν Μιχαήλ του Παναρέτου by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Αρχείον Πόντου: Περιοδικόν σύγγραμμα, 1956 . 25 σ. , Τόμος 21 (1956) | Περίληψη στα γαλλικά σελ.25 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραμεριστέοι κώδικες της Χρονικής Συνόψεως Κωνσταντίνου του Μανασσή δια την κριτικήν έκδοσιν ταύτης / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 35 (1984) 74-89 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς το Βυζαντινό κράτος είδε το κράτος των μεγάλων Κομνηνών (1204-1453) / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα : χ.ε., 1990 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.8 (1990-91) σ. 13-21 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το περιοδικό της Τραπεζούντας: οι Κομνηνοί / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα : χ.ε., 1995 . 43 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.11 (1995-96) σ.137-180 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια νέα πηγή ιστορίας : οι βιογραφικές αναμνήσεις του μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα : χ.ε., 1995 . 26 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.11 (1995-96) σ.239-265 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρὰ συμβολὴ εἰς τὰς παραστάσεις ἀρχαίων φιλοσόφων εἰς ἐκκλησίας / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1973 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θεολογία", τόμ.44 (1973) 351-354. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο : by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα : χ.ε., 2009 . 29 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.16 (2009) σ.25-54 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914 / by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα : χ.ε., 2009 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.16 (2009) σ. 55-80 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha