Α. Ηπειρωτικά αγαθοεργήματα: by Λαμπρίδης, Ιωάννης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971 . 2 τ.: , Τόμος Α: Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων: μέρος Α', Εν Αθήναις: τύποις Γεωργίου Κιούση, 1880, σ.176. Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων: μέρος Β', Εν Αθήναις: τύποις Ν. Ρουσοπούλου, 1880, σ.271. Ζαγοριακά: οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου. Δαπάνη Ιω. Κασσανδρέως. Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου της Αυγής, 1870, σ. 342. Εναίσιμος περί γάμου καθόλου πραγματεία. Εν Ιωαννίνοις: τύποις του Βιλαετίου Ιωαννίνων, 1871, 48 (κ.ά.) Τόμος Β': Περιγραφή της πόλεως Ιωαννίνων. Εν Αθήναις: τυπ. Βλαστού Βαρβαρρήγου, 1887, σ. 96. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο εν Αιγύπτω σύγχρονος ελληνισμός: by Λαμπρίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 148 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς: Μέρος Α΄ / by Schlumberger, Gustave Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1905 . 896 σ.; 24x17 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha