Τρεις ανέκδοτοι μελέται περί Ανδριανουπόλεως: Α΄. Τα κατά την πάροδον των αιώνων ονόματα της πόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 282-290. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις ανέκδοτοι μελέται περί Ανδριανουπόλεως: [Β΄]. Περί της Μονής Λαμπούς / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 290-298. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρεις ανέκδοτοι μελέται περί Ανδριανουπόλεως: [Γ΄]. Η ελληνική Κοινότης Αδριανουπόλεως επί τουρκοκρατίας / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 298-311. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο της Αδριανουπολίτιδος διαλέκτου / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 474-482. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν επί των ημερών της Ελλ. κατοχής της Αν. Θράκης / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 87-93. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως : (Συνέχεια από τον προηγούμενον τόμον) / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 226-242. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: Άπρως -Κερμιέν / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 323-324. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια Αδριανουπόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 414-427. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.2, τχ.Γ΄-Δ΄ (1929) 474-480. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: Φέραι, Κουλέλη -Βουργάς / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 172-176 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 335-339. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο Αδριανουπόλεως / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 310-318. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν (Βαβά Εσκί, Γέννα, Βουνάρ χισάρ, Παλαιά Πέτρα, Σκόπελος, Βρύσις, Καριστιράν, Δρυστιπάρα, Μεσσηνή, Σαράντα Εκκλησίαι) / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 253-263. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν : (Κεσσάνη, Παλαιόκαστρο Κεσσάνης, Σιγλί Κεσσάνης, Μεγάλη Γέφυρα, Χάραλλα, Κύψελα, Μάλγαρα, Μπουλαβάτ καλεσί, Αλμαλή, Χαριούπολις, Βιζύη, Επαρχία Βιζυής, Αγιάς πασά Σεράι) / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 45-70. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν (Διδυμότειχον, Βιζυή, Αδριανούπολις, Αρναούτκιοϊ, Κρασοχώριον (Σιαραπλάρ), Τσιορέκεοϊ, (Τέλος) / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 83-88. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Κυρίλλου του ΣΤ΄ / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 34 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1943) 71-104. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία Ηρακλείας / by Λαμπουσιάδης, Γεώργιος Ιακ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 47-65. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha