Βιβλιογραφικό δελτίο: by Λαμπάκης, Στέλιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1988 . 52 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μικρά Ασία των Θεμάτων: by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1998 . 541 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σεμινάρια περί βυζαντινής διπλωματίας. by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2006 . 239 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Παχυμέρης: by Λαμπάκης, Στέλιος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2004 . 260 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Boeotia mechanographica Medioevalis / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εταιρεία Στερεοελλαδικών Μελετών, 1990 . 15 σ. , Τόμος: "Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών", ΣΤ' (1990), σ. 485-496. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha