Ελληνική βιβλιογραφια: by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: Συλλέκτης (ο): Περιοδικόν ιστορίας, βιβλιολογίας, καλλιτεχνίας, 1964 . 2 τ.: , Τόμος Α(1964), σ. 282-Β(1976), σ. 191 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική βιβλιογραφία των ετών 1791-1799 by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: Alfa Press, 1970 . 3 τ. , Τόμος Α'(1970): έτη 1791-1795. Τόμος Β'(1973): έτη 1796-1799. Τόμος Γ'(1976): Προσθήκες και συμπληρώσεις. Σειρά πρώτη. Επιμέλειας Μάγδας και Λάμπρου Κωστακιώτη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Προσθήκες, διορθώσεις και συμπληρώσεις στην ελληνική βιβλιογραφία του Émile Legrand: by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . xvi+285 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφικαί έρευναι αναφερόμεναι εις τα έργα του Αδαμαντίου Κοραή / by Λαδάς, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων, 1934 . (2)+47 σ.: Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς φύγαμε από τη Δουνκέρκη: by Buster, Gun Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 264 σ. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha