Κατάλογος χειρογράφων της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου / by Lamberz, Erich Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1978 . 133+16χ.α. σ.: 28x20 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία. Τεύχος 2ο: Πίνακες με επιλεγμένα δείγματα γραφής και σχόλια / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 . 148 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη της Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 10 σ. , Τόμος "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 355-364 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ακόμη ελληνική μαρτυρία για την εξέγερση των Γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη στα 1807 / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1993 . 8 σ.: , Τόμος: ΙΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (29-31 Μαρτ. 1992), 296-302. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και βιβλιογραφία. 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paleographical researches in the Lavra Library on Mount Athos / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 14 σ.: , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.50 (2000) 217-230 24x17 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικός συμπληρωματικός κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων της μονής Χιλανδαρίου: Μέρος πρώτο / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμο, 2007 . 77 σ.; , Ανάτυπο από το: "Τεκμήριον: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου", 7 (2007) 9-87. 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ομιλητικό έργο του Μελετίου Πηγά Πατριάρχη Αλεξανδρείας (1590-1601) και η χειρόγραφη παράδοσή του: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. Τμήμα Θεολογίας, 1992 . 141+ (9) σ.: , Περιέχει ευρετήριο (σ.131-138) 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 2003 . 87 σ.; , Περιέχει ευρετήριο χρονολογικής κατάταξης των έργων (σ.68-86) 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
*… και βίβλοι ἠνεῴχθησαν: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 87+(14) σ.: εικ.; 21x14 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη και τα χειρόγραφα της Μονής Ξηροποτάμου / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τεκμήριον, 2012 . (64) σ.: εικ.; , Ανάτυπο από το "Τεκμήριον: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου", 10 (2012) 123-186. 23x16 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικός κατάλογος χειρογράφων Μονής Προφήτου Ηλίου Θήρας / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, 1995 . (12) σ.: , Ανάτυπο από το "Επετηρίς της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών", ΙΒ΄ (1995) 373-384. 21x14 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικός συμπληρωματικός κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων της μονής Χιλανδαρίου: Μέρος δεύτερο / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμο, 2008 . (41) σ.; , Ανάτυπο από το: "Τεκμήριον: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου", 8 (2008) 229-256+(14) εικ. 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη σύνταξη ενός νέου ρεπερτορίου των βιβλιοθηκών και των καταλόγων των ελληνικών χειρογράφων / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1996 . 12 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: Κληρονομία, 27 (1995) 189-200. 21x14 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περιπέτειες μιας μοναστηριακής βιβλιοθήκης και η μελέτη των μετά την Άλωση ελληνικών βιβλιοθηκών / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2007 . 13 σ.; , Δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Μετά-βιβλιοθήκες: Οι βιβλιοθήκες μετά το διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό. Πανελλήνιο συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών". Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2007, σ. 205-215. 25x18 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της ζωής και του έργου του Δαμασκηνού Στουδίτη / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Moskva: Indrik, 2001 . 12 σ.; , Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Μοσχοβία: Problemyi byzantijskoj i novogreckoj filologii=Μοσχοβία: Προβλήματα βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας. Αφιέρωμα στα 60 χρόνια του Boris Fonkic". v.1 (2001) 247-238. 21x14 εκ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προβλήματα της χρονολογίας γεννήσεως του Πηγά και της μαθητείας του κοντά στο Μελέτιο Βλαστό / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Ρέθυμνο: χ.ε., 1995 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το περιοδικό "Νέα Χριστιανική Κρήτη", έτη ΣΤ΄-Ζ΄, τχ.11-14 (1994-1995) 445-450, όπου και δημοσιεύτηκαν τα "Πεπραγμένα του Ζ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Τόμος Β2, Τμήμα Βυζαντινών και Μέσων χρόνων". 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχετικά με τη χειρόγραφη και έντυπη παράδοση των επιστολών του Μαξίμου Μαργουνίου: Πρώτα συμπεράσματα της έρευνας και περαιτέρω προγραμματισμός της / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Grottaferrata: χ.ε., 1995 . 6 σ.; , Ανάτυπο από τo: "Οπώρα: studi in onore di mgr- Paul Canart per il LXX compleanno". Bollettino della badia Greca di Grottaferrata, LI (1997) 277-295. 21x14 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάξιμος Πελοποννήσιος. Μια πρώτη σκιαγραφία του βίου και του έργου του / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1999 . 9 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: Κληρονομία, 30 (1998) 115-125. 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαξίμου Μαργουνίου, επιστολές / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.59 (2009) 269-302 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Ιωάννου Ρίλας και μερικές παρατηρήσεις για τις συλλογές ελληνικών χειρογράφων στη Βουλγαρία / by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Roma: Νέα Ρώμη: Rivista di ricerche bizantinistiche, 2007 . 8 σ.: , Νέα Ρώμη, 7 (2010) 399-409. 24x17 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha