Μυθολογία της γεωργίας / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου & Υιοί, 1949 . 3 τ.: , Τόμ. 1ος, Θρησκεία-Μυθολογία-Ανιμισμός-Μαγεία-Ταμπού-Τοτεμισμός-Φετιχισμός-Ανθρωπομορφισμός, 1949, σ.536. Τόμος 2ος, Ανθρωπομορφισμός-Τροφή των θεών-Θυσία-Σπονδή-Απαρχαί, 1952, σ.523. Τόμος 3ος, Εορταί των αρχαίων-Μυστήρια-Ασκησις της γεωργίας-Ανάπτυξις της γεωργίας εν Αιγύπτω, Βαβυλωνία, Χαλδαία, Παλαιστίνη, Αρχαία Ελλάδι και Αρχαία Ιταλία, 1957, σ.575. Ο 3ος τόμος διπλός. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η σταυροφορία του πρασίνου. by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . ις'+116 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914):   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 45 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Θεσσαλονίκης / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μ. Τριανταφύλλου και Υιοί, 1961 . 2 τ . : Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Δύο διαλέξεις: Α΄.Τα ελατήρια, άτινα ώθησαν τον Κάσσανδρον να ιδρύση την Θεσσαλονίκην. Β΄. Η εξέλιξις της Θεσσαλονίκης κατά την μακεδονικήν, ρωμαϊκήν και βυζαντινήν περίοδον / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 71 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Βικέλας by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1951 . 79 σ.: , Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο Αιμιλιανός Γρεβενών και το νεοτουρκικόν κομιτάτον / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1964 . 54 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο με ταξινομικό αριθμό ΧΙ-253-458 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Προσφορά προς τους εκλίποντας γεωπόνους by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης, 1957 . 167 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός πολιτισμός ως συνάρτησις οικονομικής διεξόδου: by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Δελτίο του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 1948 . 48 σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα δημιουργούμενα προβλήματα της Ελλάδος από την σύνδεσίν της με την ευρωπαικήν οικονομικήν κοινότητα by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Γεωπονικά. Σύγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδομένον, 1963 . 75 σ. , Τόμος 108-109 (1963) | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1927 . 306 σ.: 24x17 εκ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αιμιλιανός Γρεβενών και το νεοτουρκικόν κομιτάτον / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2004 . 12 σ. , Τόμος "Ανθολογία κειμένων περί του Μακεδονικού Αγώνος", σ. 53-64 | 1η έκδοση: Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 1964, σσ. [22-31]. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γάμος εν Βογατσικώ / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 67 σ. , Τόμος 1 (1940) 123-189 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1914) / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 7 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 530-536 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεκνοποιΐα εν Βογατσικώ / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 12 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 299-310 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών προς τας Γενικάς Συνελεύσεις των Εταίρων / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", 2 (1941-1952) 820-855. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Ν. Παπ[π]αφής / by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 33+(1) σ. : , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 208-240 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Γενική Συνέλευσις των Εταίρων by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1965 . 30 σ. , Τόμος 6 (1964-65) 303-332 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξις της γεωργίας εν Μακεδονία από της απελευθερώσεώς της. by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 7 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 31 Μαρτίου 1957. by Λέτσας, Αλέξανδρος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 35 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από δωρεά Γ. Θεμελή. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha