Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923: Τόμος Α΄(1800-1878) / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1978 . 311 σ.; Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923: by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παναγιώτης Πουρναράς, 1948 . 2 τ.; , Τόμος Α΄ (1800-1878), τ.χ. Α-Β.. Τεύχος Α: χ.ε., 1948, σσ. [1-144]. Τεύχος Β΄: (εκδ.) "Το Νομικόν" Νικ. Α. Σάκκουλας.,χ.χ., σσ. [144-311]. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια / by Καποδίστριας, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Γαλαξίας, 1968 . 174 σ.: 19x11 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έλληνες και Σέρβοι κατά τους απελευθερωτικού των αγώνας 1804-1830. by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Αθήνα: Ξένος, Γεώργιος Π., 1936 . 97 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 εις το οδοιπορικόν του εκ Σμολένσκ Ιγνατίου by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1952 . 29 σ. , Τόμος "Τόμος Κωνστ/νου Αρμενόπουλου επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβιβλου...", 315-344 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί εργασίαι, κρίσεις περί αυτών, τιμητικαί διακρίσεις by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1935 . 13 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le role des Grecs dans lΊnsurrection Serbe sous Carageorges by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Αθήνα: Les Balkans: Albanie-Bulgarie-Gréce-Roumanie-Turquie-Yougoslavie, 1933 . 23 σ. , Τόμος (1933) | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλήσεις του επισκόπου Μάνης Νεοφύτου προς τους Ισπανούς (1612-1613) δια την απελευθέρωσιν της Πελοποννήσου / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 293-310 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κερκυραίος Πέτρος Λάντζας : by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1955 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αφιέρωμα εις την Ήπειρον" 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μιχαήλ Θ' ο Παλαιολόγος εν επιγραφή του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1956 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από την "Αρχαιολογική Εφημερίς", τ.Β'(1953-54) 29x24 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Deux chartes de Jean Uros, dernier nemanide (Novembre 1372, indiction XI) / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Bruxelles : χ.ε., 1957 . 49 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantion", τ.25-26 (1957) 277-323 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Syrvivances dans la toponymie de la Macedoine des "Francs" d'avant et apres la IVe croisade / by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Bruxelles : χ.ε., 1954 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Byzantion", τ.23 (1954) 5-10 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σέρβος μεταφραστής του Κοραή. Ο Βουκάσιν Ράδισιτς/ by Λάσκαρις, Μιχαήλ Θ. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1933 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 6/1 (1933) 78-80 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha