Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελενστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων εκ των εν Βιέννη αρχείων / by Legrand, Émile Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1891 . 4χ.α+η+182 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο Φωτοτυπική επανέκδοση: Αθήνα, Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 1996. 23x15 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καρολίδειοι ανεπιστασίαι / by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας, 1892 . 112 σ. ; 21x14 εκ. Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα Βυζαντινών Αυτοκρατόρων by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1930 . 24 σ. +98 εικ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι (1204-1566) by Miller, William Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, . 483 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως by Γρηγορόβιος, Φερδινάνδος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 3 τ. , Τόμος Α-Γ | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Λόγοι και άρθρα 1878-1902 by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . ιη'+704 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μικταί σελίδες: by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . δ'+848 σ.: Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος κατά το μνημόσυνον του Ιωάννου Καποδιστρίου και Ιωάννου Δομπόλη εκφωνηθείς εν τη Μητροπόλει Αθηνών τη 4 Φεβρουαρίου 1912 by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π.Δ., 1912 . 17 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά by Λάμπρου, Σπυρίδων Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha