Το αστεροσκοπείο Αθηνών: (ανέκδοτα έγγραφα) / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 107 σ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Πύργος της Βασιλίσσης / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1977 . 125 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση: (17ος-19ος αι.) / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 176 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός τύπος της Βιέννης: by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1961 . 134 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σίμων Σίνας by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1972 . 433 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Βιέννη εμπορικός οίκος «Αργέντη»: by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . 22 σ. , Τόμος Εις μνήμην Κ. Ι. Άμαντου, σ.167-186 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης (1814-1820): by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, 1965 . 61 σ. , Τόμος 12 (1962) 166-223 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Α' (1814-1851) by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Μνημοσύνη: Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1975 . 41 σ. , Τόμος 5 (1974-75) 284-324 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χάρτες του Ρήγα / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 81 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.14(1960) σ.231-312 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αδελφοί Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα (ανέκδοτα έγγραφα από τα αρχεία της Βιέννης) / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1957 . 68 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.12(1957-58) σ.202-270 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκλογή του Όθωνος ως βασιλέως της Ελλάδος και η επικύρωσις αυτής υπό της εν Προνοία Εθνοσυνελεύσεως / by Λάιος, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1967 . 32 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.19(1967-70) σ.167-199 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha