Κριτικαί και γραμματικαί παρατηρήσεις. by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1895 . (1)+160 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Αλιστράτης. by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2003 . 522 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αλιστράτη στο διάβα των αιώνων by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2009 . 1120 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διορθωτικά. by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1909 . 74 σ. , Τόμος (1906-1907) 3-80 | Τυπ. Σακελλάριος, Π.Δ. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικαί παρατηρήσεις: by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα: Αδελφοί Περρή, 1894 . 112 σ. ; 24x17 εκ. Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάκτηση της Μυτιλήνης από τους Τούρκους (Σεπτέβρης 1462) / by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1962 . 48 σ. ; 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ιστορική μελέτη περί Αλβανίας και Αλβανών / by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα: Παρνασσός 1877 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Παρνασσός", τόμ. 1, τχ.6 (1877) σ. 428-437 Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha