Παγκόσμιος ιστορία του πολιτισμού: by Durant, Will. Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1955 . 856 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική γεωγραφία του ελληνικού χώρου: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Υπουργείο Ανοικοδομήσεως, 1948 . ιε'+341 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πρωτοβυζαντινή Θεσσαλονίκη και η στάσις του 390 / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Γουλ. Καμτσίκης, 1935 . 79+ζ΄ σ. ; 21x14 εκ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Leon Choerosphactes, magistre, proconsul et patrice: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Verlag der "Byzantinisch-Neugriechische Jahrbuecher", 1939 . 135 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφάλαια ιστορίας των μέσων χρόνων by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 155 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Amter-und Wurdenkauf im Fruh-und mittelbyzantinischen reich by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Byzantinisch Neugriechischen Jarbücher, 1939 . 125 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων της δύσεως: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 263 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Μέσων Χρόνων: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 183 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1787-1792) by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Χρονόπουλος, Χρ., 1940 . 96 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι Ηνωμ.πολιτείαι της Αμερικής εις την Μεσόγειον (1775-1830) by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1960 . 120 σ. , Τόμοι 1-2 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και Αυτοκράτωρ εις το Βυζάντιον. by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1959 . 56 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ν. Κ. Λιούμπα, Η αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις των ελληνικών συνόρων [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 789-790 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιω. Κ. Βογιατζίδου, Τα προς βορράν σύνορα του Ελληνισμού [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 790-791 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρ. Α. Νάλτσα, Τα ελληνοσλαυϊκά σύνορα (Αι προς βορράν εθνικαί μας διεκδικήσεις) [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 791-792 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιω Κ. Βασδραβέλλη, Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 793-794 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιω Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 2 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονία", τόμος 2 (1941-1952) 794-795 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιω. Κ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. Α΄. Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912) [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 3 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 794-797 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κ. Δ. Ρακτιβάν, Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης Ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας (1912-1913). Επιμέλεια Ι. Θ. Δημαρά [Βιβλιοκρισία] / by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 4 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 2 (1941-1952) 797-800 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήσκησεν ο Αυτοκράτωρ Βασίλειος ο Α΄ εξελληνιστικήν πολιτικήν έναντι των Σλάβων; by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 7 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", σ. 233-239 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός χώρος: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 22 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha