Οι Πηλιορείται εν Αιγύπτω by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύλλογος Ζαγοράς, 1936 . 128 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Ζαγοράς Πηλίου και η σημασία της βιβλιοθήκης αυτής: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Χρυσόχου, Κίμων, 1967 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1967 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Εθνικαί προσπάθειαι. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 134 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζαγοριανά σύμμικτα: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1961 . 16 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φαλτάχια Μάσρ! by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών, 1956 . 24 σ. , Υπάρχει η σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Απόστολου Γ. Κωνσταντινίδη (Πήλιου Ζάγρα) φραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφημένον προσκυνητάριον: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καστρούνης, Π. και Ζ. Χαλκιάδης, 1929 . (10)+144 σ.: , Περιέχει σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελληνοορθόδοξος ένωσις "Το Ραχήτιον": by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνορθόδοξος Ένωσις "Το Ραχήτιον", 1948 . 130 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μουσικοσυνθέτης Σπύρος Παπασταθόπουλος: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1942 . 22 σ.: , Λείπουν οι σελίδες 3-4. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικές αναλαμπές. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Σύνδεσμος Φίλων των Γραμμάτων "Το Έπαθλον", 1952 . 30 σ. , Τυπογραφείο του Εμπορίου. Υπάρχει η σφραγίδα της "Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος" και στη σ. 3 η σφραγίδα της "Βιβλιοθήκης Αποστόλου Γ. Κωνσταντινίδη (Πηλίου Ζάγρα)". Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκατονταετηρίς του αιγυπτιώτου ελληνισμού και το μέλλον του: by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πανόραμα (Αλεξανδρείας), 1930 . 23 σ. , Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Γράμματα". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Πηλιορείτες λόγιοι στην Αίγυπτο. by Κωνσταντινίδης, Απόστολος Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών εν Αθήναις, 1958 . 32 σ.: , Τόμος Ζ΄ (1958) Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικό Δελτίο:   Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών, 1953 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha