Αιγυπτιακά: by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Κοσμέτος, Ι. Α., 1841 . (4)+λβ΄+(2)+587 σ. , Στη σελίδα τίτλου ανάγλυφη σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη της εν Αλεξάνδρεια Ελληναιγυπτιακής Κοινότητος». Στην εμπρόσθια ταπετσαρία: χφ. αφιέρωση. Τω εκλαμπροτάτω γενικώ Προξένω Σφε...τω Ιωάννη τω δ΄ Αναστάση, ο Πατριάρχης Κωνστάντιος χάριν ευχής και μνήμης προσφέρη. 1844 κατά μήνα Μάρτιον εν Κωνσταντινοπόλει». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινιάς παλαιά και νεωτέρα, ήτοι, περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία: Τριμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό, 1979 . ζ΄+207 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινιάς παλαιά και νεωτέρα, ήτοι, περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως by Κωνστάντιος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Publication: Κωνσταντινούπολη: Πασπάλλης, Δημήτριος, 1844 . 274 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha