Οι τρεις Μεγάλοι Ιεράρχαι. by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 75+γ΄ σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται. by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1887 . 335 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δοκίμιον εκκλησιαστικής ιστορίας: by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1874 . 468 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του ελληνικού συντάγματος [1864] by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος εις το υπέρ των ευεργετών του πανεπιστημίου μνημόσυνον υπό... εκφωνηθείς τη 30 Ιανουαρίου 1913 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Αθηνών. by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1913 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha