Αριστοτέλης ο φιλάλληλος / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 19 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.Α' (1972) 65-84 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική διάστασις του κόσμου / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 11σ. ; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", (1972) Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθαρός και πρακτικός λόγος εις την αρχαίαν ελληνικήν φιλοσοφίαν / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα : Τυπ. Ελ. Καστρινού, 1972 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Πλάτων", τ.ΚΔ' (1972) 76-87 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εν ευφρόνη φάος (σελίδες 129-142) / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα : Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, 1973 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Πάντειου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών", (1973) 131-142 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκδημοκρατισμός της φιλοσοφίας / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα : Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1973 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Πλάτων", τ.ΚΕ' (1973) 174-182 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωπολιτική έννοια του "απείρου" εις τον Αναξίμανδρον / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1974 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", τ.Γ' (1974) 11-26 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του τρίτου κόσμου / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Χ.τ. : Τροπές, . 82 σ. ; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όρια / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1972 . 70 σ. ; Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηράκλειτος: Μια φροντιστηριακή έρευνα / by Κυριαζόπουλος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1973 . 299 σ.; , Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά και στα γερμανικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha