Κλίμα και πόλεμος by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Σχολή Εθνικής Αμύνης, 1955 . Χ+141 σ.; , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κλίμα της Ελληνικής Κεντρικής Μακεδονίας by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1939 . 362 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Aristotelian University of Thessaloniki. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1961 . 120 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926-1960. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1960 . 118 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα πενήντα χρόνια του Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης: by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976 . 291 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συλλογή προσωπογραφιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης by Παπανικολάου, Μιλτιάδης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 145 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά έπιπλα του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου: by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Συλλογές, 1988 . 63 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακά κεραμικά από την Ανατ. Μακεδονία και τη Θάσο / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 8 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.113-120. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα στοιχεία για την εμπορική επικοινωνία Θεσσαλονίκης-Σύρας τον 19ο αιώνα. Από το αρχείο χειρογράφων του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 28 σ.: , Τόμος "Η διαχρονική πορεία του κοινοτισμού στη Μακεδονία": (1988), σ.567-594 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θαυμαστός κόσμος του λαϊκού κεραμίστα Δημήτρη Μυγδαληνού by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 24 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 357-381 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά στιχοπλάκια σε ιταλικούς μαστραπάδες / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 42 σ. , Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 83-125. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μυθικός κόσμος του παραδοσιακού κεραμίστα Μηνά Αβραμίδη by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 25 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 111-136 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη σπουδή της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής της Θράκης και του Ελλήσποντου by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 25 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 203-228 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 8 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 283-290 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Observations météorogiques de Thessaloniki 1949 by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 4+27 χ.α. σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Meteorological observatory of Ayios Antonios Peak of Mount Olympus by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 19 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου και οι συλλογές του. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου, 1971 . 38 σ.: , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολεοδομικόν πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 35+1 αναδ. σ. : Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκά κεραμικά της Βορείου Ελλάδος / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σφενδόνης, 1969 . 9 σ. : , Ανάτυπο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο", (1969) 179-188 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μηνάς και Δημήτρης : δύο Μικρασιάτες λαϊκοί κεραμιστές / by Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1968 . 11 σ. : , Ανάτυπο από την "Νέα Εστία", τχ.975 (1968) Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha