Τα Άπαντα: by Κρυστάλλης, Κώστας Δ. Publication: Αθήνα: Νέα Μέλισσα, 1952 . 4 τ. , Δεμένα όλα μαζί. Τόμ.Α, Αθήνα: [τυπ.] Νέα Μέλισσα, 1952, σ.κγ+327. Τόμ.Β, Αθήνα: [τυπ.] Τα Γιάννενα, 1948, σ. η+241. Τόμ.Γ, Αθήναι: [τυπ.] Νέα Μέλισσα, 1952, ιε+239. Τόμ.Δ, Αθήναι: Επιτροπή εράνων υπέρ ανεργέσεως προτομής του εν τη γενέτειρά του Συρράκω Ηπείρου,1940, σ. 47. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ποιήματα. by Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης Publication: Cairo: Τσούμας, Κώστας, 1956 . 32 σ. , Υπάρχει η σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι σκιαί των Πατριαρχών Γρηγορίου του Ε΄ και Κύριλλου του ΣΤ΄ / by Κρυστάλλης, Κώστας Δ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 230-231. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha