Η εγγύησις εις τας τραπεζικάς συναλλαγάς (αι εγγυητικαί επιστολαί των τραπεζών) by Κριμπάς, Δημοσθένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 175 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πταίσμα επί κοινής αβαρίας by Κριμπάς, Δημοσθένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 93 σ. , Διατριβή επί διδακτορία εγκριθείσα υπό της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha