Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας: 1100-1669 / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 14 τ. , Για την νέα περίοδο του λεξικού βλ. Ι-10-131. Λείπουν οι τόμοι ΙΔ΄-ΙΖ΄. Τόμος Γ1 εις τριπλούν. Οι τόμοι Α και Β εις 4πλούν. Ο τόμος Α εις διπλούν. Στο γλωσσολογικό τμήμα οι τόμοι Α΄-Ε΄. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά μελετήματα: by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 2 τ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανιχνεύσεις: by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2004 . 442 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερευνητικά. by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, . 383 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο υπουργός παιδείας Αντώνης Τρίτσης και η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 63 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία Ν. Ματσανιώτη -Ε. Κριαρά με σχόλια, πίνακα και ευρετήρια by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010 . 55 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιγμιότυπα πνευματικής πορείας (1974-1998). by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2008 . 303 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες πνευματικής πορείας: by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 263 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eustazio di Tessalonica, la espugnazione di Tessalonica, testo critico, introduzione, annotazioni di Stilpon Kyriakidis, proemio di Bruno Lavagnini, versione italiana di Vincenzo Rotolo. Palermo 1961, 8o, σελ. LXIII+193 [Βιβλιοκρισία] / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 16 σ. , "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 480-495 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ζήτημα από τα προψυχαρικά χρόνια έως τις μέρες μας (1878-1990) by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2010 . 36 σ. , Τόμος Εμμανουήλ Κριαράς : επιλογή από το έργο του, σ. 251-286 | Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης (1926-1996), πνευματικός φάρος 70 χρόνων. by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2010 . 3 σ. , Τόμος Εμμανουήλ Κριαράς : επιλογή από το έργο του, σ. 305-308 | Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωπικά βιώματα από το δημοτικισμό και τη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης. by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 12 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 256-267 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικό μνημόσυνο Στυλιανού Πελεκανίδη by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982 . 28 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και τα αρχαία γράμματα: by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1955 . 18 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ψελλός by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1972 . 78 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ψυχάρης και οι θρησκευτικές και πολιτικές του ιδέες / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 39 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 103-142 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γαβριήλ Καλλονάς, μεταφραστής των έργων του Locke και του Gracian / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1954 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 13, τχ.2(1954) 294-314 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά φαινόμενα σε δημώδη μεσαιωνικά κείμενα / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 191-202 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Henri Gregoire (1881-1964) [Νεκρολογία] / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 2 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 274-275 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Franz Dolger (1891-1968) [Νεκρολογία] / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 21 (1968) 489-491 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha