Τα προγνωστικά του καιρού: by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . xvi+173 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gli animali nella Meteorologia popolare: by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Firenze: Leo S. Olschki, 1970 . 84 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Il Mondo vegetale nelle leggende tradizionali del popolo Greco e Siciliano by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 62 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιοπινή τοπωνύμια από τη Σαμοθράκη / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 7 σ. , Τόμος "Β΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου", σ. 133-139¨ Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιοπινή στοιχεία στο αγροτοποιμενικό λεξιλόγια της Σαμοθράκης / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 16 σ. , Τόμος: "Β΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου", σ. 141-156. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαγικοί τρόποι θεραπείας ασθενειών στο λαό της Θράκης by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 8 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 219-227 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιβίωση ξένων δοξασιών στο λαό της Θράκης και της Μακεδονίας by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 7 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 349-356 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιβιώσεις αρχαίων και μεσαιωνικών δοξασιών στο λαό της Ηπείρου / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983 . 8 σ. , Τόμος:"Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ.75-82. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαγικοθεραπευτικά βότανα στη δυτική Μακεδονία by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 5 σ. , Τόμος "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 105-109 Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεραπευτικά φυτά στη Θράκη by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 8 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 193-201 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φυτώνυμα τοπωνύμια Τριφυλίας / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα : Τυπ. Ανδρέου Σιδέρη, 1959 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Πλάτων", τ.ΙΑ', τχ.Β' (1959) 425-445 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα παλαιό Ζαγορήσιο γιατροσόφι / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1973 . 29 σ. ; 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημώδη άσματα Τριφυλίας / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Λαογραφία", τ.ΙΖ'(1959) 549-558 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημώδη ονόματα των φυτών των επαρχιών Πάργας και Μαργαριτίου / by Κρεκούκιας, Δημ. Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1964 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από τον "Πλάτων", τ.ΙΣΤ'(1964) 62-91 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha