Η ορθόδοξος Μονή Ευγενών Ελληνίδων Βενετίας (1599-1829) / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Γραφικαί τέχναι «Πάτμος», 1965 . 214 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Καποδίστρια: Ο άνθρωπος-ο αγωνιστής / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Τύποις Α. Α. Τυπάλδου, 1962 . (2)+78 σ. ; 21x14 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καποδίστρια και η παιδεία 1803-1822. Α΄ Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης. by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . η΄+231 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διαμόρφωσις της ελληνικής κοινωνίας κατά την τουρκοκρατίαν: by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1971 . 177 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κοινοτικοί θεσμοί στις κυκλάδες κατά την τουρκοκρατία / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1980 . 276 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γένεση του Αγίου Όρους / by Κούκκου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1993 . 12 σ. , Τόμος "Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος", σ.73-84 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστρια και τα σύνορα της Ελλάδος / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Νέα Εστία", (Χριστ.1992) σ. 122-127 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Γαβριήλ Ευνάρδος: ο φίλος των Ελλήνων 1775-1863 / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1963 . 28 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος (1755-1830) by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher: Internationales Wissenschaftliches Organ, 1964 . 92 σ.: , Τόμος 125-216 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα του Δημ. Υψηλάντη και άλλων Φιλικών προς τον Σπυρίδωνα Κυπαρίση. by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα: Δελτίο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1981 . 34 σ. , Τόμος 24 (1981) 6-35 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Ενωμένη Ευρώπη / by Κούκκου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 28 σ. , Ανάτυπο από το: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, (28-30 Μαΐου 1993)", σ. 319-334. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το εκπαιδευτικόν έργον του Ι. Καποδίστρια μερικαί άγνωστοι σελίδες / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1956 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.11(1956) σ.214-222 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιστολαί του μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου προς τον Ι. Καποδίστρια / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1957 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.12(1957-58) σ.151-177 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανέκδοτος κατάλογος των υπαρχόντων του κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια / by Κούκκου, Ελένη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.53-80 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha