Τα θρακικά: by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφημερίς των Βαλκανίων, 1926 . 112 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Θράκης: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 46 μ.Χ. Τόμος πρώτος / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ι. Λ. Αλευρόπουλος, 1932 . 422 σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχαία ελληνικά μυστήρια ήτοι τα Καβείρια-Διονύσια, Ορφικά και Ελευσίνια. by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι. Λ., 1934 . 226 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες από την πολιορκίαν της Αδριανουπόλεως / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Μακεδονικό Ημερολόγιο «Ο Γόρδιος Δεσμός»", σ. 81-85. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημώδης εν Ροδόπη ποίησις / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 92-101. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κλήδονας εν Ανδριανουπόλει / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 169-172. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί αρχαιότητες εν Αδριανουπόλει / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 1 (1928) 38-42. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα : Γεώργιος Ιακώβου Λαμπουσιάδης / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", 1 (1928) 244-247 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικαί αρχαιότητες εν Αδριανουπόλει / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 6 σ. ; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 312-317. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμικτα λαογραφικά: Γλωσσοδέτες, ευχές και κατάρες Αδριανουπόλεως / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 460-461. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Γρηγοριάδης / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", τ.1, τχ.Γ΄-Δ΄ (1928) 492-494. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αδριανουπόλεως Μανουήλ (800-813) / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 68-70. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκ Διδυμοτείχου αναθηματική στήλη Πλωτ(ε)ινοπολιτών / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 190-195. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή Δαδιάς / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 29-34. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφημερίδες εκδιδόμεναι εις την Δυτικήν Θράκην (Κατά το 1938) / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 399. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νεομάρτυς άγιος Μαυρουδής και ο τάφος του εις Αδριανούπολιν / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1939 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 12 (1939) 400-402. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κορνοφωλέα και η Μονή Κορνοφωλέας / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 49 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 217-222. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γράμματα εις το Διδυμότειχον κατά τον δέκατον ένατον αιώνα / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1940 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 13 (1940) 223-227. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημείωμα διά την Μονήν Δαδιάς / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 291. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολίγα περί Αδριανουπόλεως / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 292-307. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha