Τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητος: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, . 120 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γύρος της οικίας: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1903 . 160 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδικά δραμάτια και κωμωδίαι. by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1887 . 195 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ηρωϊκοί φίλοι: by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1917 . 208 σ.: , Σφραγίδες: «Daphotis Frères-Librairie Hellénique "Le Phoinix" Alexandrie (Egypte)». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ουάσιγκτων by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1927 . 104 σ.: , Δωρεά Εργοστασίων Μέλισσα Λαδά και Τζιατζιά Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός: (Απόσπασμα του επιταφίου λόγου) / by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Επετηρίς της Θρακικής Αδελφότητος, 1897 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ.319-320. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha