Αλβανικαί μελέται: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1933 . η΄+208 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική βιβλιογραφία των φυσικών επιστημών: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1938 . 2 τ. , Τόμος Α' (1938), σ. 584. Τόμος Β' (1941), σ. 800. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ασκητισμού: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Θεσσαλονίκη: Ακουαρόνη, Αφοί, 1929 . η+248 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως φως εν σκότει: Η δασική χλωρίς και η καλλιεργούμενη βλάστησις εν Άθω. Τα γεωπονικά είδη / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 266 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοναχολογία : by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Χ.τ.: Ανάπλασις: Εκκλησιαστικόν περιοδικόν όργανον του Ομωνύμου Συλλόγου, 1931 . 105-123 σ.: Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μοσχόπολις και η Νέα Ακαδημεία αυτής: by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1934 . 54 σ. , Τόμος ΙΒ (1934) Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι, λόγιοι, επίσημοι και μεγάλοι της Επαρχίας Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικά, 1963 . (203) σ. , Το ευρετήριο δημοσιεύτηκε στον τόμ. 36 (1963) 13-216 Υπάρχουν λάθη στην αντιστοιχία τόμων και περιεχομένων. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κορυτσά / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 9 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.283-291 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόκλητος ο Πολυείδης και το λεύκωμα αυτού εν Γερμανία (εξ ανέκδοτου κώδικος). Ο φιλελληνισμός των Γερμανών / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 55 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 84-149 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόκλητος ο Πολυείδης και το λεύκωμα αυτού εν Γερμανία (εξ ανέκδοτου κώδικος). Ο φιλελληνισμός των Γερμανών / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 71 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1934) 129-199. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόκλητος ο Πολυειδής και το λεύκωμα αυτού εν Γερμανία (εξ ανεκδότου κώδικος). Ο Φιλελληνισμός των Γερμανών / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 95 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 68-162. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Στέφανος εν Αδριανουπόλει. Πατριαρχικόν σταυροπήγιον και μετόχιον της Μεγίστης Λαύρας του Άθωνος / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1935 . 55 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 6 (1935) 247-301 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόκλητος ο Πολυείδης και το λεύκωμα αυτού εν Γερμανία. Εξ ανέκδοτου κώδικος. Ο φιλελληνισμός των Γερμανών / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1936 . 51 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 7 (1936) 83-143. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 358-378. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Heraclaea Sacra/ by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1942 . 40 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 17 (1942) 379-418. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 17-46. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 66-72. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαμοθράκη και Καβείρια μυστήρια / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1955 . 6 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 191-196. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγήν του Χριστιανισμού εν Θράκη και η σύστασις της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι ιδρυτής ο Απόστολος Ανδρέας ; / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1957 . 56 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 26 (1957) 5-61. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιοι μάρτυρες της επαρχίας Ηρακλείας και μερικώς της όλης Θράκης / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1957 . 151 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 26 (1957) 63-213. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha