Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος: by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . 227 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Modern Greek culture a selected bibliography: by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: International Association for Suth-Eastern European Studies, 1970 . viii+139 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Modern Greek culture a selected bibliography: by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . viii+137 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Modern Greek culture a selected bibliography: by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Αθήνα: National Hellenic Research Foundation, 1974 . viii+119 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη: by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1970 . κγ+174 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία νεωτερική. by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1988 . 79+514 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωγραφία νεωτερική περί της Ελλάδος. by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1970 . 191 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μουσείον ή Έφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Έπιστημονική, και Τεχνική... by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1995 . 10χ.α+40 σ. , Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Επιστημονική, και Τεχνική. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Ιωαννίδου Σμυρναίου διδασκάλου της Μαθηματικής .... και περιέχουσα διαφόρους έτι διατριβάς σοιών ακαδημαϊκών διδασκάλων της Ευρώπης και άλλων ομογενών. Τετράδιον Α΄. Εν Παρισίοις, εκ της Τυπογραφίας Α. Belon, 1819. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τετράδια εργασίας Νο 11: by Κουμαριανού , Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 174 σ.: , Περίληψη στα ελληνικά. To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
British travellers in Greece 1750-1820: by Τόλιας, Γιώργος Publication: London: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995 . xxx+109 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος στον Αγώνα. by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1971 . 3 τ. , Τόμος Α΄: (υπότιτλος) Χειρόγραφες εφημερίδες. Σάλπιγξ Ελληνική, Εφημερίς Αθηνών, σ. π΄+288. Τόμος Β΄: (υπότιτλος) Ελληνικά Χρονικά, σ.359. Τόμος Γ΄: (υπότιτλος) Ο Φίλος του Νόμου, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Ανεξάρτητος Εφημερίς, σ.456. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το ελληνικό βιβλίο: by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986 . 380 σ.: , Περιέχει τη Χάρτα του Ρήγα εκτός αρίθμησης σε φάκελο. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καϊρικά μελετήματα by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 2007 . 159 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία (1794-1819) by Φιλιππίδης, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1966 . ιη΄+307 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Ηλιού ΙΙ by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2005 . 69 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθηνά:   Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1989 , 1η έκδοση, Εν Παρισίοις: Εν τη τυπογραφία του Ι. Μ. Εβεράτου,1819. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα στα βιογραφικά του Κ. Ασωπίου / by Κουμαριανού , Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1958 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 16 (1958-59) 166-178 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τύπος / by Κουμαριανού , Αικατερίνη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 5 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.ΙΒ'", σ.582-587 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha