Διά της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού βίου. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1922 . 74 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, "Τα γραμματικά" / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 167 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Αι εν τω πρώην Δήμω Οινούντος Μοναί. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Καμινάρης, Κ., 1924 . 83 σ.: , Ανατύπωση «εκ του Μαλεβού, φυλ. 40-45 (1924-25)» | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μοναχή Θεοδούλη. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 88 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δόξαι παιδαγωγικαί: by Βασίλειος ο Μέγας Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1907 . η΄+47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 20: by Philippson, Alfred Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1954 . (8)+52+19+25+29+28 σ.: , Τόμος 20(1954) Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινόν παραμύθι by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1927 . 107 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινών βίος και πολιτισμός / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1948 . 5 τ.: , Οι τόμοι Α-Γ είναι διπλοί και αποσυρμένοι Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Εκ του βίου των Βυζαντινών by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1920 . 128 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα λαογραφικά by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1950 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Η συνέχεια στην ιστορία ως τραγική επανάληψη: by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Καστανιώτης, 2003 . 75 σ. , Τόμος "Η Ελλάδα '36-'49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο", σ. 235-290 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις και διορθώσεις εις τους ελληνικούς παπύρους. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1911 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνικοί πάπυροι. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Εστία, 1912 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Μεγάλω Ρεύματι Ναός των Ταξιαρχών. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 39 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά εκ Κύθνου. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Λεξικογραφικό Αρχείο, 1921 . 55 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών αντίτυπον του ελληνικού γλωσσαρίου του Du Cange. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1925 . 8 σ. , Τόμος ΛΖ' (1926) 201-209 | Τυπ. Π.Δ. Σακελλάριος. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνητικά, ετυμολογικά και σημασιολογικά. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Λεξικογραφικό Αρχείο, 1917 . 26 σ. , Τόμος 29 (1917) 83-108 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Θήρα Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1929 . 26 σ. , Τόμος ΣΤ (1929) 54-79 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδικά τινά παίγνια κατά τους βυζαντινούς χρόνους. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Ημερολόγιον της «Μεγάλης Ελλάδος», 1935 . 26 σ. , Τόμος (1935) 353-377 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόσπασμα βυζαντινού χωρίου by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1925 . 2 σ. , Τόμος ΛΖ' (1925) 199-200 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha