Παγκόσμιος ιστορία. by Wells, Herbert George Publication: Αθήνα: Βίβλος, 1952 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄, 1955, σ. 638, Τόμ.Β΄, 1952, σ. (2)+639-1437+130 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή | Τίτλος Πρωτοτύπου: The outline of history Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 15: by Χαριτωνίδης, Χαρίτων Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951 . 8 χ.α.+46+8+34+83 σ. , Τόμος 15(1951) Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καισαρείας Αρέθας και το έργον αυτού: by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης και Μπάρτ, 1913 . ια΄+151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κοινωνία των Εθνών: σκοπός-προέλευσις-οργάνωσις-δράσις / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Δ. και Π. Δημητράκος, . 94 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι εκατονταέτηροι by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959 . 131 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικαί παρατηρήσεις εις παπυρολογικά κείμενα / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1915 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπουδαί, επιστημονικά έργα και κρίσεις περί αυτών by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1915 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος κώδιξ του Αρέθα / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Φιλολογικoύ Συλλόγου Παρνασσού, 1914 . 11 σ. , Τόμος Ι (1886) 106-117 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τυρναβίτες πνευματικοί πρόγονοι του Αχιλλέως Τζαρτζάνου by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Θεσσαλικά Χρονικά: Δελτίοτης εν Αθήναις Ιστορικής και Λαογραφικής εταιρείας των Αθηνών, 1959 . 29 σ. , Τόμος Ζ΄-Η΄ Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάγραμμα στρατιωτικής οικονομίας των Μακεδονικών χρόνων εκ Χαλκίδος/ by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1935 . 31 σ. , Τόμος Ζ' (1935) 177-208 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
50 επιστολές του Κωνσταντίνου Μέρτζιου προς τον Σωκράτη Κουγέα (1957-1965): by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 2013 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμ. 174, τχ.1859 (Οκτ.2013) σ.405-432 και τχ.1860 (Δεκ.2013) σ.773-796. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προς τους Έλληνες και τα δημοτικά τραγούδια των Ελλήνων αγάπη του Niebuhr / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 27 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.2 (1952) 273-300 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προέλευσις της υπό του Hase Παρισιακής συλλογής Πατριαρχικών και Μοναστηριακών εγγράφων / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 20 (1967) 3-23 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νίκη Ρωμαίου στρατηγού τιμώμενη υπό μακεδονικής πόλεως / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 5-16 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή επιγραφή Λογκανίκου / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1932 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/2 (1932) 250-254 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη νεοελληνική μετάφρασις της Ιφινενείας του Goethe. Ο μεταφραστής και αι παρακινηταί αυτής / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1932 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/2 (1932) 361-388. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εδουάρδος Meyer / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 285-287 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφικαί εκ Γυθείου συμβολαί εις την ιστορίαν της Λακωνικής: by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 7-44. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκη εις τας επιγραφικάς εκ Γυθείου συμβολάς / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 152-157 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Kaerst Julius. Geschichte des Hellenismus (= Ιστορία του [Μακεδονικού] Ελληνισμού) 1ος τόμος 3η έκδοσις 1927. Σελ. 580+xii. 2ος τόμος 2α έκδοσις 1926. Σελ. 409+xii. Λειψία παρά Teubner / by Κουγέας, Σωκράτης Β. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 166-169. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha