Το Ισλάμ στα Βαλκάνια: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 1997 . 262 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αθωνική Μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο. by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 323 σ.: , Ππερίληψη στα αγγλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική και οθωμανική ιστορία στην ελληνική ιστοριογραφία by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Κριτική, 2008 . 13 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αι. και Οθωμανικές πηγές: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 19-32. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 12 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 73-85 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καζάς Γενισέας (Yenice-i Karasu) μέσα από τις οθωμανικές πηγές του 15ου-16ου αι.: by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 69-84 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α Greek source regarding the islamization of the population of the mountainous region of Xanthi (Mid 16th c.) / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2002 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 2 (2002) 293-297. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα αγιορείτικο μετόχι στην Κομοτηνή / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση" 4 (2004) 279-288. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόπειρα μεταφοράς της έδρας του καζά Γενιτζέ Καρασού (1860-1861) / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2006 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 5 (2005-06) 95-108. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορείτικη παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο : by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 40 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 32 (1999-2000) 125-164. | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 19 σ.: , Στο "Μακεδονία: Χαρτογραφία και ιστορία 15ος-18ος αιώνας", Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2013, σ. 19-37 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Οθωμανική κατάκτηση / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την τουρκοκρατία (1400-1912)", σ. 28-47 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άργος Ορεστικό κατά τον 17ο αιώνα / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013 . 21 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την τουρκοκρατία (1400-1912)", σ. 73-93 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τιμάρια και Βακούφια στο Άργος Ορεστικό / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2013 . 25 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την τουρκοκρατία (1400-1912)", σ. 94-120 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χριστιανοί στην περιοχή Κίρτζαλι (15ος-17ος αι.) : δημογραφικές παράμετροι / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 17 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 141-158 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνία και οικονομία στην Έδεσσα κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Έδεσσα : Δήμος Έδεσσας, 2014 . 13 σ. ; , Άρθρο από "Η Έδεσσα και η περιοχή της : ιστορία και πολιτισμός : Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο (11-12 Δεκεμβρίου 2010), σ.289-302 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανθρωπωνύμια Χουμνικού (18ος αι.) / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 53 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.53 (2003) 337-390 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Άγιον Όρος: Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, 2014 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο : "Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησιού του Αγίου Γεωργίου: Έργο του ζωγράφου Αντωνίου", σ. 31-45. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνωμοτικές κινήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) : by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 14 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 71-84 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικός πλουραλισμός (Legal pluralism) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι χριστιανοί στα Οθωμανικά και στα εκκλησιαστικά δικαστήρια πριν το Τανζιμάτ / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 18 (2017) 7-28 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha