Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων. by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1996 . 367 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γεωγραφικά στοιχεία στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991 . 110 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγιορειτική μοναστική ζωή και λαογραφία. by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1976 . 87 σ.: , Τόμος ΚΕ΄(1976) | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ομηρική Ιθάκη (νήσος-άστυ) σε σχέση με τη μεταγενέστερη αρχαία και βυζαντινή και τα νησιά Άστερις-Σάμη-Δουλίχιο: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 2007 . 375 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1981 . 462 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημασία των γεωγραφικών ονομάτων στο πρόβλημα με τα κόπια / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Ιστορικογεωγραφικά Σημειώματα, 1994 . σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο έκπτωτος βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Γ' στη Μακεδονία και Θεσσαλία / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 5 σ. , Τόμος "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 165-169 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάστρα Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας στο Χρονικό των Τόκκων: by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 11 σ. , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 251-261 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο με βάση τα σλαβικά τοπωνύμια by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη (Η): Μέγα Πανηπειρωτικόν Εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα, 1981 . 63 σ.; , Τόμος Ι' (1981) 381-444 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά παλαιότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1975 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.Δ' (1975) 49-78 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βελλά στους νεώτερους χρόνους / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 111-118. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha