Νέον λεξικόν ελληνοαγγλικόν. Νέον λεξικόν αγγλοελληνικόν by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Κ., 1880 . η'+480+516 σ. , Δύο τόμοι μαζί δεμένοι ο Νέον λεξικόν αγγλοελληνικόν, 1882 | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ελληνογαλλικόν: Μετά τριών αλφαβητικών παραρτημάτων. Περιεχόντων Α' Ανωμαλίας της γαλλικής γλώσσης, Β' Φράσεις λατινικάς και άλλας καθιερωθείσας υπό της συνηθείας, Γ' Κατάλογον κυρίων ονομάτων = by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898 . ι'χ.α.+1076 σ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολλενδόρφου μέθοδος. Εφηρμοσμένη εις την γαλλικήν γλώσσαν και Διδάσκουσα το λαλείν και γράφειν αυτήν εν διαστήματι έξ μηνών..... by Ollendorf, Η.G. Publication: Σμύρνη: Αμάλθειας, Τυπογραφείο της, 1859 . (4)+516 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο δωρεά «Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας». Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Γ 7979. | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γαλλοελληνικόν: by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Σμύρνη: Τατικιανός, Β., 1875 . (8)+500 σ. , Στη σ. (3) σφραγίδα «Βιβλιοπωλείον ο ... Αιών». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι δια την μεθοδικήν διδασκαλίαν των Νέων Ελληνικών / by Κοντόπουλος, Νικόλαος Publication: Αθήνα : Ηλίας Ν. Δίκαιος, 1925 . 40 σ. ; 21x14 εκ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλάτωνος διάλογοι. Φαίδων - Πρωταγόρας/ by Πλάτων Publication: Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1972 . 210 σ.: 20x15 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha