Αι Μητροπόλεις και Αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η "τάξις" αυτών. Τόμος Α΄. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Παπαδόπουλος, Ε., 1934 . ιβ+105 σ.+(2) πίν. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος: by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1960 . κγ΄+537 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τη ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1948 . κδ΄+210 σ. , Τα δύο αντίτυπα αποσυρμένα. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Εκκλησία της Ελλάδος εν τη Ιστορία και τω παρόντι. Τα προβλήματα αυτής. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 28 σ. , Τόμος Ο κόσμος της Ορθοδοξίας, σ. 17-44 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι προσφοραί της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το Ελλ. Έθνος και η επιβίωσις αυτού: by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 30 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καθολική Ορθοδοξία του Ελληνισμού και η άρσις του Βουλγαρικού σχίσματος: by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1950 . 40 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Problematik der Konsensus-Texte über Taufe, Eucharistie und Amt: by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Stuttgart: Ökumenische Rundshau, 1980 . 10 σ. , Τόμος 29 (1980) 292-301 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των πηγών του βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου των ιεραποστόλων παρά τοις σλάβοις. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Εκκλησία: Επίσημον δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1967 . 61 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αγιώνυμον Όρος και οι κύριοι παράγοντες αναδείξεως και ακτινοβολίας επί χίλια έτη. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1963 . 39 σ.: , Τόμος 5 (1963) 255-291 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κυπριακόν σήμερον και επί τη βάσει αγνώστων στοιχείων. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1980 . 29 σ. , Τόμος ΚΒ (1980) 481-505 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967 . 80 σ. , Τόμος ΣΤ΄ (1967). Αφιέρωμα εις Αμίλκαν Σπ. Αλιβιζάτον Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις εις τα περί Επισκόπων της Λακωνικης κατά τους ένδεκα πρώτους αιώνας της καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Λακωνικαί Σπουδαί: Περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, 1980 . 34 σ. , Τόμος Ε (1980) 403-434 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η άρσις του Βουλγαρικού Σχίσματος 1930-35 και 1945: by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 1950 . 111 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια σύγχρονος διακήρυξις χριστιανικών αληθειών υπό του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1980 . 13 σ. , Τόμος ΚΒ΄ (1980) 294-306 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμόρφωσις της Καθολικής Εκκλησίας μέχρι των αρχών του Ε΄ αιώνος και οι Τρεις Ιεράρχαι. by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1955 . 96 σ. , Τόμος ΚΣΤ΄ (1955) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die neue in parallelen tabellenausgabe der Not. Episcopatuum, und die echtheit der Not: D. Cod. Paris. 1555 A. / by Κονιδάρης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1967 . 18 σ.; , Ανάτυπο από το "Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον", 246-264 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha