Οδηγός διπλωματικός και προξενικός. Συνταχθείς κατ' εντολήν του Υπουργείου Εξωτερικών. by Κολοκοτρώνης, Β. Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1911 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ.(8)+725. Τόμος Β΄: σ.(8)+[725-1368. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
La Macédoine et l'hellénisme: by Κολοκοτρώνης, Β. Κ. Publication: Paris: Berger-Levrault, 1919 . xxiii+658 σ.+(11) εικ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί εξελληνισμού των ξένων τοπωνυμίων της Μακεδονία μετά τινών παρατηρήσεων επί της διοικητικής διαιρέσεως του Ελληνικού Κράτους. by Κολοκοτρώνης, Β. Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1925 . 32 σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine et l'hellénisme: by Κολοκοτρώνης, Β. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1989 . xxiii+658 σ.+(11) εικ.: , Υπάρχει και η πρώτη έκδοση ΧΙ-284-28. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
L'Ame Bulgare et l'ame Grecque d'après la poésie populaire. by Κολοκοτρώνης, Β. Κ. Publication: Αθήνα, Paris: La Revue de Gréce: Politique-Litterature-Sciences-Commerce-Industrie, 1918 . 15 σ. , Τόμος 1 (1918) | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha