Η σπορά και η επεξεργασία του λιναριού στο Σαμμακόβι / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1944 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 19 (1944) 311-312. Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνέχεια ιστορίας Σαμμακοβίου / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 140 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 7-146. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία Σαμμακοβίου και των πέριξ ελλ. κοινοτήτων Ανατολικής Θράκης / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1960 . 285 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 32 (1960) 9-294 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Σαμμακοβίου / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1961 . 38 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 34 (1961) 196-233. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα απρόσμενο ταξίδι: Πρόσφατες εντυπώσεις από την Ανατολική Θράκη και το Σαμμάκοβο: Αύγουστος 1962 / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1963 . 64 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 37 (1963) 104-168. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μήνυμα προς τον απανταχού Ελληνισμόν: Κίνδυνος διά την υπόστασιν της φυλής / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1963 . 34 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 37 (1963) 230-264. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha