Συγχώνευσις εμπορικών εταιριών by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Νικολαΐδης, Ν., 1963 . κ΄+339 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατροφή συζύγων και διεζευγμένων by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 148 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τινά της συμβάσεως τρέχοντος λογαριασμού by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1956 . 108 σ. , Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Σχολήν των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποστολή και το έργον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1972 . 17 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα εις την διδασκαλίαν των τριών Ιεραρχών: by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1972 . 23 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμφωνία περί υπαγωγής της συμβάσεως ναυλώσεως εις αλλοδαπόν δίκαιον υπό το άρθρον 142 ΚΙΝΔ by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 10 σ. , Τόμος ΙΣΤ΄(1962) 273-282 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρήτρα περί συνεχίσεως προσωπικής εμπορικής εταιρίας μεθ΄ ενός εκ των πλειόνων κληρονόμων του αποβιώσαντος συνεταίρου by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1960 . 19 σ. , Τόμος (1960) 245-263 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμπόριον και εμπορικόν δίκαιον επί τουρκοκρατίας ως συντελεσταί της επαναστατικής συνειδήσεως των Ελλήνων / by Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1971 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Επιστημονική Επετηρίς Α.Β.Σ.Θ.", τ.3(1970-71) σ.27-48 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha