Έλληνες εν Αιγύπτω ή συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθιδρύματα εθνικά: by Κηπιάδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1892 . 82 σ. , Στη σ. 1 και στο τέλος του βιβλίου: σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της εν Αλεξάνδρεια Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1892 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών. by Κηπιάδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Η Ομόνοια» Βιτάλη και Μανουσάκη, 1888 . 62 σ. , Περιέχει κατάλογος συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερών κτημάτων κυριότης. by Κηπιάδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1903 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha