Κατάλογος των ελληνικών νομικών χειρογράφων: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 168+68 χ.α. σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
«Checklist» de la collection de manuscrits Grecs conservée au Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujcev» auprés de l’ Université «Sv. Kliment Ohridski» de Sofia. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 122 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα των Μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Αχειροποιήτου του Παγγαίου (Κοσίνιτσας): by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Σέρρες: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 1995 . 316 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Κασταμονίτης: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 450+Ζ'πίν.+(1) σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινό λεξικό Σουΐδα: Το μεν παρόν βιβλίον Σούδα, οι δε συνταξάμενοι τούτο άνδρες σοφοί: by Σουΐδας Publication: Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2012 . 1255 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο «νέος Μέγας Κώδηξ» της Μονής Τιμίου Προδρόμων Σερρών / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1999 . 55 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα», σ. 233-287. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά χειρόγραφα της Μονής του Τιμίου Προδρόμου Σερρών: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 52 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 581-632 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεωρία για τη συνολική επιστημονική διευθέτηση του ζητήματος της ιστορίας των Συλλογών ελληνικών χειρογράφων των Μονών Παναγίας Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζομένης Κοσινίτσας (νεωτ. Εικοσιφοινίσσης), και του Τιμίου Προδρόμου Σερρών. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 111 σ.: , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 649-757 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο επίσκοπος Κίτρους Ιωάννης. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 21 σ.: , Τόμος "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 127-147 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέτρα: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Κατερίνη: Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, 2002 . 22 σ. , Τόμος 2ο Συνέδριο "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια", σ.113-134 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα και πνευματική ζωή κατά τους βυζαντινούς χρόνους / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.305-308. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυνηγώντας τα χαμένα ελληνικά χειρόγραφα. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 5 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 379-383 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Βήμα», σ. 30-9-1990. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγή ελληνικών χειρογράφων στις βυζαντινές μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Εικοσιφοινίσσης Δράμας κατά την παλαιολόγεια εποχή / by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 37 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 415-451 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συμποσίου «Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων», Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 173-206. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα σχετικά με τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στα τέλη του 13ου-αρχές 14ου αιώνα. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 22 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά: Πρακτικά,σ. 79-99 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις σε ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 14 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.97-110 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτο σημείωμα για τον κτήτορα της Μονής της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994", σ. 233-256. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμαδερού. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1978 . 7 σ.: , Τόμος 30 (1977-78) 424-433 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων της Αιτωλικής Σταμνάς και ο "ανεικονικός" του διάκοσμος / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 58 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ.109-166. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η κατά την Ελλάδα βυζαντινή μονή του Προδρόμου: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντιακά, 1981 . 40 σ.+9 πίν.: , Τόμος 1 (1981) 101-137 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα ιστορίας ενός βυζαντινού ναού κοντά στο Ευπάλιο Δωρίδος / by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά, 1980 . 53 σ.+iv πίν.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Βυζαντινά", 10 (1980) 1-50+(3)+iv | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha