Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι: by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Κανάκη, 1997 . 2 τ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του Ιωάννη Μαυρόποδος by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1982 . 191 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The ecclesiastical controversy between the kingdom of Nicaea and the principality of Epiros (1217-1233) / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1973 . (6)+110 σ.; Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στην επιστολογραφία του 14ου αιώνα / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 133-141. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonia as reflected in the epistolography of the fourteenth century / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 10 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ. 79-88. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αποπάτων, βόθρων και υπονόμων. by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1989 . 18 σ. , Τόμος Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, σ.335-352 | Δωρεά Ντίνου Χριστιανόπουλου. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Yale University Manuscripts of Andreas Darmarius / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 67-71 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The biography of Ioannes Mauropous again / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 51-60 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Suicide in Byzantium / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 25 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 79-104 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των περιπατούντων εις καπηλεία και καταγώγια / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 13 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.61 (2011) 33-46 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έπαινος Οδυσσέα Λαμψίδη / by Καρπόζηλος, Απόστολος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2009 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.16 (2009) σ.11-23 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha