Εισαγωγή εις την ιστορίαν του ΙΘ αιώνος by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1891 . 720 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τόμοι Γ-Δ by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1916 . 175+164 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος: Από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον / by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 2 τ.; 24x17 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει / by Καρολίδης, Παύλος Publication: Εν Αθήναις: Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίας» Ιωάν. Αγγελόπουλου, 1896 . 122 σ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στράβωνος γεωγραφικών τα περί Μικράς Ασίας μετά σημειώσεων ερμηνευτικών / by Στράβων Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των αδελφών Περρή, 1889 . ιε+256 σ. : 22x14 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενεστώσα κατάστασις εν τω Αγίω Όρει. by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον «Παλιγγενεσίας», 1896 . 122 σ. , Είναι ομούδεμένο με«Εφημερίδες...», «Μητροφάνης Κιτρόπουλος...», «Πρακτικά...», «Remarks on the...», «Λόγος εκφωνηθείς παρά...», «Λόγος επικήδειος...». Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Σύγχρονος ιστορία των Ελλήνων και των λοιπών λαών της Ανατολής: by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Βιτσικουνάκης, Αλ., 1922 . 7 τ. , Τόμος Α: 1922, σ. 589. Τόμος Β: 1923, σ. 544. Τόμος Γ: 1923, σ. 544. Τόμος Δ: 1925, σ. 564. Τόμος Ε: 1925, σ. 472. Τόμος ΣΤ: 1927, σ. 430. Τόμος Ζ: 1929, σ. 495. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος επί της Ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 3 τ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1922 . 84 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αυτοκράτωρ Διογένης ο Ρωμανός by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1940 . 77 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αυτοκράτορας Ρωμανός Διογένης by Καρολίδης, Παύλος Publication: Λευκωσία: χ.ε., 1970 . 63 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ευρώπη κατά τον 19ον αιώνα by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1925 . 79 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελλάδος από της λήξεως του αρχαίου βίου μέχρι σήμερον / by Hertzberg, G. F. Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 4 τ. ; , Τόμοι 1-2 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν μόνο οι τόμοι 1-2. 24x17 εκ. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Διαμαρτυρία προς τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κύριον Γεώργιον Χατζηδάκην εναντίον Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1892 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ονόματα Μακεδών και Μακεδονία / by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1908 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1908) σ.75-76 Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Θρακών και Θράκης / by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1929 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 2 (1929) 261-264 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha