Η βουλγαρική προπαγάνδα στη γερμανοκρατούμενη Μακεδονία: by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Επικαιρότητα, 1997 . 150 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στρατιωτική δράση του Αλέξανδρου Παπάγου κατά την περίοδο του μεσοπολέμου / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 487-500 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κόμμα και ο τύπος του Θ. Δηλιγιάννη (1883-1905) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 133-150 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσιεύματα του βουλγαρικού τύπου (1941-1942) για την κατεχόμενη Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1999 . 11 σ.; , Άρθρο από το "ΙΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 305-316 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δράση της αντιστασιακής οργάνωσης "Μπουμπουλίνα" της Λέλας Καραγιάννη (1941-1944) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2001 . 18 σ.; , Άρθρο από "ΚA΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 441-458 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος κατά τη γερμανική κατοχή (1941-1944) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1996 . 15 σ. ; , Τόμος "ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 1995", 531-545. 29x21 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολιτικό παρασκήνιο της επανεκλογής του Ιωακείμ Γ΄ στον Οικουμενικό Θρόνο / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 16 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 31 Μαΐου-1 Ιουνίου 1997", σ. 261-272. 29x21 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του (1830) έως τους Βαλκανικούς πολέμους (1913) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002 . (14) φ. ; , Πρόγραμμα (e-learning) του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Ελληνισμός και Δύση από την αρχαιότητα ώς σήμερα". 29x21 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ελληνοτουρκικό διπλωματικό επεισόδιο (1888): by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1997 . 16 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΙΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 1996", σ. 271-278. 29x21 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρουμανική προπαγάνδα στη Νοτιοδυτική Μακεδονία κατά τη δεκαετία του 1880 / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1995 . 16 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΙΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 1994", σ. 253-268. 29x21 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά σχολεία της Θεσσαλίας το 1871-1872 / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1991 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Τα Εκπαιδευτικά", 22-23 (1991) 85-94. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαιδευτική και κοινωνική κατάσταση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης κατά τη δεκαετία του 1920 / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1995 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων", ΚΑ΄ (1992) 201-220. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της δράσης του Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης Πέτρου Λογοθέτη (1881-1885) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 20 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: (28 - 30 Μαΐου 1993), σ. 411-430. 29x21 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "Ορεστειακά" μέσα από τον Δηλιγιαννικό τύπο. Θέατρο και πολιτική στις αρχές του 20ού αιώνα / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . (11) φ. ; , Δημοσιευμένο στο: "ΚΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: (26-28 Μαΐου 2006). Τόμος Β΄, σ. 443-459 29x21 εκ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία της Ιερατικής Σχολής Μοναστηρίου (Βιτωλίων) το 1884 / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Τα Εκπαιδευτικά, 1991 . 6 σ. ; , Τόμος "Τα Εκπαιδευτικά", 21 (1991) 26-29. 29x21 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ανέκδοτο υπόμνημα (1880) του Χαρ. Τρικούπη για τις μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στη Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Τα Εκπαιδευτικά, 1999 . 6 σ. ; , Τόμος "Τα Εκπαιδευτικά", 51-52 (1999) 60-65. 29x21 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός στρατός στην τελευταία οθωνική περίοδο / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Τα Εκπαιδευτικά, 2004 . 14 σ. ; , Τόμος "Τα Εκπαιδευτικά", 71-72 (2004) 33-46. 29x21 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναστηριακό ζήτημα στη Ρουμανία (β΄ ήμισυ του 19ου αι.). Η αντίδραση των Πατριαρχείων και η στάση των ευρωπαϊκών Δυνάμεων / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 15 σ. ; , Τόμος "ΚΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 25, 26, 27 Μαΐου 2001, σ.317-332. 29x21 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο αλύτρωτος ελληνισμός μετά το συνέδριο του Βερολίνου (1878) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα : Επικαιρότητα, 1996 . 421 σ.; 17x11 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολιτικό παρασκήνιο της επανεκλογής του Ιωακείμ Γ΄ στον Οικουμενικό Θρόνο (25 Μαίου 1901) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 13 σ.: , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, (1997)" σ.259-272 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha