Τα πεπραγμένα προς περιστολήν της ελονοσίας εν τω κράτει κατά το 1922. by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1923 . 83 σ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατρίς, επιστήμη, κοινωνία (τίτλοι, έργα, αγώνες) by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Δεληδημήτρης, Νικ.Β., . 232 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικοί πίνακες των ελών και της συχνότητος της ελονοσίας εν Ελλάδι by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1924 . 268 σ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική των ελληνικών σιδηροδρόμων διά τα έτη 1898-1902, 1929-1932, 1934-1937 by Καρδαμάτης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1902 . 11 τ. , Οι 11 τόμοι ομού δεμένοι σε 9. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha