Εκδόσεις και χειρόγραφα του νεοελληνικού διαφωτισμού (1707-1832) : έκθεση της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης στα πλάισια του συνεδρίου " Νεοελληνικός διαφωτισμός: by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Χ.τ.: Δήμος Κοζάνης, 1996 . xxii+90+(18) σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 37 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.143-180. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατά την περίοδο 1453-1813 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.447-456. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεόδωρος Ζιάκας και η προσφορά του στους εθνικούς αγώνες του έθνους. by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Γρεβενά: Δήμος Γρεβενών, 1994 . 10 σ. , Τόμος "Πρακτικά Α Συνεδρίου των απανταχού Γρεβενιωτών (1993)", σ. 371-380 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bericht über die griechishen Handschriften in Ankara und Bemerkungen zu den Codd. ΕΦΣΚ 10, und 132 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 14 σ. , Τόμος: "Ελληνικά", 42 (1991-1993), 317-327. | Περίληψη στα ελληνικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού / by Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ίλια Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2013 . 556 σ.; 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελένη Γαβρά - Κλεονίκη Γκιουφή - Γεώργιος Τσότσος, Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια (17ος-20ος αι.). Διεθνές Συμπόσιο (Θεσσαλονίκη 21-22/11/2014), Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 [Βιβλιοκρισία] / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2017 . 7 σ. ; , Βιβλιοκρισία στα : "Μακεδονικά : σύγγραμμα περιοδικόν της Εταιρείας Μακεσονικών Σπουδών", τ.42 (2017) 552-558 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιρροή της Αυστροουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους 1896-1908 / by Toleva, Theodora Publication: Αθήνα: Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 2018 . 527 σ.; 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτόγραφες σημειώσεις γραμματικής του Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτς από τα μαθήματά του σε πόλεις της Αυστοουγγαρίας στις αρχές του 19ου αιώνα / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Σιάτιστα: Μανούσειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Σιάτιστας, 2003 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ. 167-183. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα έντυπα της ιδιωτικής συλλογής Γεωργίου Δέμπα / Σιάτιστα - Η μαθήτρια και σπουδάστρια Αναστασία Δέμπα (1918-1939) / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1998 . 12 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1998) σ.159-172 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πηγές και βιβλιογραφία για την ιστορία της Κοζάνης / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1999 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1999) σ.45-74 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευφρονίου Ραφαήλ Πόποβιτς παράφρασις των ιάμβειων και ηρώων τετράστιχων Θεόδωρου Προδρόμου / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2001 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2001) σ. 125-142 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι απόδημοι Κοζανίτες του 18ου και 19ου αιώνα ως παράγοντες προόδου και προοδευτικότητας της πρώιμης νεοελληνικής αστικής κοινωνίας / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2003 . 6 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (2003) σ. 63-68 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherche über die griechischen Handschriften στο Rumänien / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 34/1 (1993) 5-16. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Βέροιας / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Βέροια: Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας, 2020 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Μελετήματα Ημαθίας", 6 (2014-2020) 33-50. Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε έντυπα και ένα οσμανικό χειρόγραφο / by Βαλταδώρος, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1999 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.42(1999) σ.50-53 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβικά τοπωνύμια δυτικής Μακεδονίας / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2003 . 29 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.50(2003) σ.34-62 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ονόματα αφιερωτών εκ δυτικής Μακεδονίας της μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2004 . 11 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.52(2004) σ.35-45 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδαχή εκφωνηθείσα στον Άγιο Νικόλαο στην Κοζάνη το 1710 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2007 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.59(2007) σ.140-146 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ευγένιος Βούλγαρις και η Κοζάνη / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2008 . 11 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.60-61(2008) σ.48-58 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha