Λεξικό βυζαντινής ορολογίας: by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 219 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή διπλωματική: αυτοκρατορικά έγγραφα / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1972 . 380 σ.+85 εικ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische Urkundenlehre: by Dölger, Franz Publication: Berlin: Beck, C.Η., 1968 . xxxiii+203 σ.; Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βυζαντινό κράτος / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Ερμής, 1983 . 2 τ. ; 21x14 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πηγαί της Βυζαντινής ιστορίας / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 495 σ. 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinische Urkundenlehre: by Dölger, Franz Publication: Munchen: Beck, C.Η., 1968 . xxxiii+203 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας / by Hussey, J.Μ. Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1979 . 2 τ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: The Cambridge Medieval History. Vol. IV. The Byzantine Empire. Part 1. Byzantium and its neighbours Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολή στο ζήτημα της επιμελητειακής οργανώσεως του βυζαντινού στρατού. by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1985 . 15 σ. , Τόμος Τιμητικό αφιέρωμα στον... Κωνσταντίνο Δ. Καλοκύρη, σ. 273-287 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιστορικόν πλαίσιον του έργου των Αποστόλων των Σλάβων. by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Εκδότης), 1958 . 14 σ. , Τόμος "Κυρίλλω & Μεθοδίω τόμος εόρτιος επί τη χιλιοστή και εκατοστή ετηρίδι", σ. 139-152 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Slaves en Macedoine. La prétendue interruption des communications entre Constantinople et Thessalonique du 7éme au 9éme siécle by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1989 . 38 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Etat actuel des études du sud-est Européen (objets, méthodes, sources, instruments de travail, place dans les sciences humaines) histoire / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1970 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από "IIeme Congrès International des Études du Sud-Est Européen" (1970) 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contribution au probleme des "Themes" byzantins / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1956 . 47 σ. ; , Ανάτυπο από "L'Hellenisme Contemporain", τ.10 (1956) 455-502 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιον : βυζαντινός πολιτισμός / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., . 7 σ. ; , Ανάτυπο από "Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια", τ.1 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προβλήματα της βυζαντινής ιστορίας κατά τους τελευταίους χρόνους / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1968 . 26 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής", τ.Ι (1968) 137-163 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεωρία του A.Piganiol για την Iugatio-Capitatio και οι νεώτερες αντιλήψεις για την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών στο Βυζάντιο / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1960 . 26 σ. ; , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής", τ.Η (1960) 19-46 24x17 εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χαραυγή του 21 : γεγονότα και διδάγματα : by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1966 . 23 σ. ; 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die kollektive steuerverantwortung in der frühbyzantinischen zeit / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Wiesbaden : Franz Steiner Verlag, 1956 . 33 σ. ; , Ανάτυπο από το "Sozial-und Wirtschaftsgeschichte", τ.42, τχ.4 (1956) 289-322 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον ένατο ώς το 1204. Πολιτική ιστορία / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 17 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 272-288 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the ninth century to 1204. Political history / by Γλύκατζη-Ahrweiler (Αρβελέρ), Ελένη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 17 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 272-288 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από το 1204 ώς την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους. Πολιτική ιστορία / by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 13 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 306-318 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha