Του Αγίου Όρους τα δίκαια και προνόμια κατά τα χρυσόβουλα των ιδρυτών αυτών, τα χρυσόβουλα και νεαράς των βυζαντινών Αυτοκρατόρων, τους ιερούς κανόνας, τα υψηλά βεράτια, τα πατριαρχικά σιγγίκια, τα τυπικά αυτών και κανονισμούς, τα προαιώνια έθιμα και τας διεθνείς συνθήκας. by Καραβοκυρός, Μιλτιάδης Publication: Κωνσταντινούπολη: Αναστασιάδης, Αριστόβουλος και Σας, 1913 . 36 σ. , Στη σ. 2 υπογραφή του συγγραφέα. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του Αγίου Όρους τα δίκαια και προνόμια. Ανασκευή του υπομνήματος Ρώσων τινών Κελλιωτών Μοναχών κατά του προνομιακού καθεστώτος του Αγίου Όρους. by Καραβοκυρός, Μιλτιάδης Publication: Κωνσταντινούπολη: Αναστασιάδης, Αριστόβουλος και Σας, 1913 . 40 σ. , Στη σ. 2 υπογραφή του συγγραφέα. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha