Μακεδονικοί Ύμνοι. Λυρισμός, δημοτικισμός και κοινοτισμός, κομμουνισμός και μικροαστισμός. by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1943 . 136 σ. , Το 2ο αντίτυπο φωτοτυπία. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σοσιαλισμός και κοινοτισμός: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Κοραής, Ο, 1930 . 80 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Το εθιμικόν δικαίωμα της χορτονομής επί αλλοτρίου εδάφους by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 52 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πύκνωσις των αγροτικών μας πληθυσμών και τα μέσα της επιτυχίας αυτής by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1927 . 77 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αγροτικά: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1931 . λβ'+698 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η κοινοτική πολιτεία by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1935 . τ. , Τόμος 1ος Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικοί ύμνοι. by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Εφημερίδος των Βαλκανίων, 1925 . 14 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο από δωρεά της κ. Τούλας Κ. Καραβίδα Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μακεδονοσλαβική αγροτική κοινότης και η πατριαρχική γεωργική οικογένεια εις την περιφέρειαν Μοναστηρίου by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1926 . 88 σ. , [τυπ] Τιλπερόγλου, Νικόλαος | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1930 . 32 σ. , Τόμος (1930) 133-164 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά μικρά κατά κοινότητα εγγειοβελτιωτικά έργα της Α.Τ.Ε. και τα νέα μεγάλα καπετανάτα by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Δελτίο Αγροτικής Τραπέζης, 1954 . 21 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά μικρά κατά κοινότητα εγγειοβελτιωτικά έργα της Α.Τ.Ε. και τα νέα μεγάλα καπετανάτα by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αγροτικός Ταχυδρόμος, 1954 . 16 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τοπική αυτοδιοίκησις και ο επιχώριος εν Ελλάδι οικονομικός ρεζιοναλισμός by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 1936 . 62 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωρικόν άσμα: by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Κοινότης: Εβδομαδιαία Πολιτική Επιθεώρησις, | Α. Ι. Ράλλης και Σία, 1926 . 63 σ.; 23x18 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωρικόν Άσμα / by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Εκδοτική Εταιρεία "Αθηνά" , 1926 . 63 σ.; , 24x17 εκ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha